a-go-go

a-go-go
[ə΄gəugəu] խսկց. ոչ մեծ դիս կո տեկ. չափից ավելի մոդայիկ

English-Armenian Dictionary. Բարաթյան Ն.Ռ. Անգլերեն-հայերեն Բառարան/— Yerevan. . 2011.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”